UG Theatre, Acting & Film Production
122,214.00 ₹ 122,214.00 ₹ 122214.0 INR
UG TV Production & Journalism
122,214.00 ₹ 122,214.00 ₹ 122214.0 INR
UG TV News Reading & Radio Broadcasting
122,214.00 ₹ 122,214.00 ₹ 122214.0 INR
UG Public Relations, Advertising & Marketing
112,085.00 ₹ 112,085.00 ₹ 112085.0 INR
UG Public Relation, Media & Event Management
112,085.00 ₹ 112,085.00 ₹ 112085.0 INR
UG Photography
122,214.00 ₹ 122,214.00 ₹ 122214.0 INR
UG New Media
122,214.00 ₹ 122,214.00 ₹ 122214.0 INR
UG Documentary Film Making & TV Production
122,214.00 ₹ 122,214.00 ₹ 122214.0 INR
UG Direction in TV & Film Production
203,544.00 ₹ 203,544.00 ₹ 203544.0 INR
UG Digital Video & Broadcast Animation
91,624.00 ₹ 91,624.00 ₹ 91624.0 INR
UG Digital Marketing & Media Management
122,214.00 ₹ 122,214.00 ₹ 122214.0 INR
UG Development Journalism & TV Production
122,214.00 ₹ 122,214.00 ₹ 122214.0 INR
UG Computer Application
91,624.00 ₹ 91,624.00 ₹ 91624.0 INR
Theatre, Acting & Film Production (3 Months)
31,294.00 ₹ 31,294.00 ₹ 31294.0 INR
TV Production & Journalism (3 Months)
31,294.00 ₹ 31,294.00 ₹ 31294.0 INR
TV News Reading & Radio Broadcasting (3 Months)
31,294.00 ₹ 31,294.00 ₹ 31294.0 INR
Script Writing (2 Months)
20,461.00 ₹ 20,461.00 ₹ 20461.0 INR
Photography (3 Months)
31,294.00 ₹ 31,294.00 ₹ 31294.0 INR
PG Theatre, Acting & Film Production
122,214.00 ₹ 122,214.00 ₹ 122214.0 INR
PG TV Production & Journalism
122,214.00 ₹ 122,214.00 ₹ 122214.0 INR